Общи условия

 Основни положения

Настоящите Общи условия целят да запознаят потребителите на уеб сайта www.glezutia.com с условията за използването му и с условията за поръчка на различните видове презентационни кутии Глезутия, които уеб сайта предлага. Всеки потребител следва внимателно да прочете и да се запознае с Общите условия за ползване на уеб сайта www.glezutia.com преди да го използва.

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между уеб сайта www.glezutia.com (уеб сайта/сайта) и потребителите във връзка с услугите за предоставяните от Сайта различни видове презентационни кутии ГлезУтия.

Потребителите, които разглеждат уеб сайта www.glezutia.com, направят регистрация и заявят изпращането към тях на презентационна кутия, се съгласяват, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. Ако Потребителят не проема Общите условия, той не трябва да използва уеб сайта. При регистрация всеки Потребител задължително следва да приеме Общуте условия на уеб сайта, за да може да завърши регистрацията си. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог – файловете на използваните от нас сървъри адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Сайтът www.glezutia.com се управлява от Хем енд егс ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България,
ЕИК: 200942869; Телефон: 0888 10 10 83; е-мейл:  knikolova@ham-eggs.com

  1. Данни и поверителност на данните

Съгласно изискванията на Закона за личните данни, личните данни на всички потребители на уеб сайта се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.   Потребителите се съгласяват, че Хем енд егс ЕООД има право да обработва личните им данни във връзка с предлаганите услуги на сайта www.glezutia.com по получаване на презентационни кутии Глезутия. С цел обсужването на потребителите и изпълняването на направената от тяхна страна заявка на презентационна кутия Глезутия, е необходимо потребителите да предоставят следните данни:

– име и фамилия
– e-mail
– телефон за връзка
– адрес за доставка
– IP адрес

Потребителите могат да коригират адрес за доставка в профила си. В случай, че това стане след като са заявили кутията си, но все още не са я получили, Потребителят следва да се обърне към Хем енд егс ЕООД на съответните електронни адреси/ телефони.

Данните, които Хем енд егс ЕООД получава при поръчката на конкретната кутия, регистрацията и информацията от разглеждането на страницата, ще бъдат използвани единствено с цел приемане и изпълняване на заявките, включително изпращане с куриер, абонамент за новини, отчет към трети лица, чийто търговски марки и продукти се използват в съответната поръчкана от вас кутия, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на www.glezutia.com. От своя страна Хем енд егс гарантира, че данните няма да бъдат използвани за цели, различни от горепосочените, както и че третите лица, чийто търговски марки и продукти се използват в съответната поръчка, ще получават единствено следната информация във връзка с поръчката – град, от който е направена поръчката Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

Всеки потребител може да изтрие профила си от сайта при желание във всеки един момент, заедно с всички записани в него данни.

Неразделна част от настоящите Общи условия е Политиката за защита на лични данни.

  1. Презентационни кутии. Съдържание на презентационните кутии Глезутия.

3.1. Всяка кутия „Глезутия“ има определено име и/или номер и съдържание, което е посочено в информацията към нея.

3.2. Всяка кутия „Глезутия“ съдържа асемблирани материали и продукти от една обща тема- Коледа, Великден, Свети Валентин и др. Всеки поръчал презентационна кутия, се съгласява, че използва всички продукти, намиращи се в кутията, на собствена отговорност.

3.3. Материалите и продуктите собственост на трети страни, предоставяни чрез презентационната кутия, не са предмет на този договор и Хем енд егс ЕООД не предоставя гаранции за тях.

3.4. Използването на всички предоставени в презентационната кутия продукти е на отговортност на потребителя.

  1. Доставка на презентационните кутии

4.1. Хем енд егс ЕООД доставя презентационните кутии чрез куриерска услуга на посочения от потребителя адрес за доставка на територията на Република България. Потребителят се задължава да приеме доставката. Доставката на презентационните кутии се заплаща на сума от 4, 25 с ДДС.

4.2. При невъзможност да получи куриерската доставка при първия разнос от куриерската фирма, Потребителите се задължава да заплати на куриера разходите по допълнителна последваща доставка.

  1. Актуализация

5.1. Хем енд егс ЕООД запазва правото си да променя настоящите Общи условия, като не се задължава да уведомява изрично Потребителите за направените промени. Актуализианите правила влизат в сила в момента на публикуването им на www.glezutia.com

5.2. Хем енд егс ЕООД не носи отговорност, ако поради независещи технически пробеми е възпрепятствано използването на сайта (частично или пълно).

5.3. За неуредени в настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото законодателство на Република България. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители – съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

  1. ДРУГИ

6.1. Материалите и търговските марки, използвани в този уеб сайт не могат да бъдат променяни по никакъв начин, както и не може да бъдат копирани, публично разпространявани. Забранено е използването на материали и снимков материал, както и на която и да е друга част от съдържанието на уеб сайта.

6.2. Полученото съдържание от презентационните кутии не може да бъде използвано с търговска цел и продажбата му е забранена.

6.3. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани на уеб сайта, както и търговски марки на продуктите в презентационната кутия, са защитите от авторското право.

6.4. Глезутия.ком запазва правото си да променя съдържанието на уеб сайта без предупреждение, като отговорност на потребителите е да проверяват условията за ползване на сайта, както и предоставената информация на него.

6.5. Глезутия.ком не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.

6.6. За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.