Настоящата политика е част от Общите условия на www.glezutia.com и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

1. Събиране и използване на лични данни

1.1 Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на презентационните ни кутии. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби ние, като администартор на личните данни, както и нашите партньори, могат да споделяме тази информация помежду си и да я използваме. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени. Срокът за предоставяне на личните данни е максимъм 30 дни след изтичане на срока на възможността за поръчване на конкретната презентационна кутия.

2. Какви лични данни събираме

2.1 Когато потребителят регистрира акаунт в нашия уеб сайт, той попълва съответните данни в полетата за регистрация. В зависимост от конкетната презентационна кутия/кампания, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация или др. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Историята на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт, се съхраняват също.

3. Как използваме личните данни

3.1. Личните данни на всеки потребител се обработват като страна по отношението. Възможно е периодично данните да бъдат използвани, за да бъдат изпращани към потребителите важни съобщения като известия, относно направените заявки за презентационни кутии, промени в Общите условия или други правила, както и информация за нови презентационни кутии в уеб страницата.

 3.2. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

3.3. В случай, че на страницата бъде осъществена друга рекламна активност, различна от описаните заявки на презентационни кутии, данните ще бъдат обработени по начин, подходящ за администрирането на тази активност – например участие в томбола и други.

4. Разкриване пред трети страни

4.1. В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни спрямо предоставяните презентационните кутии или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски фирми, компании, чиито продукти са предоставени като част от презентационните кутии и др.) или пред компетентни органи.

5. Защита на личните данни

5.1. Ние, в качеството си на администратор на личните данни, взимаме предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

6. Цялост и задържане на личните данни

6.1. Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

7. Права на субекта на лични данни

7.1. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

7.2. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл доСтроубери кет ООД С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

7.3 На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

8. Бисквитки

8.1. Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

8.2. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.